mycon

Adatvédelmi Nyilatkozat

A mycon.hu és aloldalai üzemeltetése során az adatkezelő a MyCon Kft. (továbbiakban: Adatkezelő). A weboldalak tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a tájékoztató levelek küldése céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos esetleges kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő neve: MyCon Kft.
Az Adatkezelő székhelye:  2314 Halásztelek, Hajnal u. 1.
Az Adatkezelő adószáma:  14535859-2-13
Az Adatkezelő nevében eljáró személy:  Mátai István ügyvezető
Az Adatkezelő elérhetősége: admin[kukac]mypetrol.hu

 

Az adatkezelés jogalapjai

  • Hozzájárulás: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez
  • Szerződés teljesítése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
  • Jogi kötelezettség teljesítése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése)
  • Jogos érdek: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
  • Hozzájárulás módja az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, feliratkozásnál vagy megrendelésnél jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a weboldal látogatói, esetlegesen regisztrált, feliratkozott, érdeklődést küldő jelentkező vagy megrendelést leadó felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: Tájékoztató e-mailek küldése, marketing üzenetek eljuttatása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Mátai István,
– valamint az Adatkezelő alkalmazásában álló jogosult személyek, adminisztrátorok, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

Az adatkezelés az Adatkezelő székhelye szerinti adatvédelmi előírásai valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); szerint történik. Társaságunk a GDPR előírásai alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken biztosítunk lehetőséget adatvédelmi témában is érdeklődni.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználó kérésére a szolgáltatás felhasználási idejét követően törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatok módosítására az Adatkezelő elsősorban automatikus, felhasználó általi adatmódosítási lehetőséget biztosít, kivéve, ha a tárolt adatok módosíthatóságáról egyéb előírások (pl. számlázás, könyvvitel) másképpen nem rendelkeznek.

Ha a felhasználó korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatok törlését az Adatkezelő megtagadhatja, ha számlázási okból törvényi kötelezettségeit az adatok törlése lehetetlenné tenné.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat, egyéb országok esetén a helyi hatóság eljárását kérheti.

Adattovábbítás

Ingyenes termékek, tartalmak esetén nem történik adattovábbítás!

Adatfeldolgozók

Google (Google Analitycs)
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Facebook  (Hirdetések, Facebook oldal és zárt Facebook csoport)
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Dotroll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefon: +36/1/432 3232
E-mail: support@dotroll.com
Web: www.dotroll.com

Sütik kezelése

A weboldalak üzemeltetése során a felhasználók számítógépére a rendszer rövid szöveges üzeneteket (sütiket) helyez el. A sütik személyes adatokat nem tárolnak, kizárólag a felhasználói élmény növelésére, kényelmi szolgáltatások biztosítására valamint statisztikai elemzésekre használhatóak. A sütik kezeléséről a felhasználó a weboldal első látogatásakor a felugró ablakban megjelenő lehetőségek bejelölésével rendelkezhet.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

Alkalmazott sütik

Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók/regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk megadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Weboldalunk látogatóinak beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ez ügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listáinkról – ez esetben fizikálisan is töröljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és frissítjük a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől és hatásától függően választjuk meg, hogy milyen módon értesítjük az adatalanyokat. Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítjük a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalunkon közzétesszük az új verziót, de nem küldünk email értesítést.

Érvényes: 2022. március 01-től